Quyết định

Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (chi tiết tại đây)

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Na Rì

Quyết định ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Na Rì (chi tiết Quyết định, Quy định về công tác thi đua khen thưởng)

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 (chi tiết tại đây)

Quyết định về việc công nhận các Đề tài, Sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác của các cá nhân là cán...

Quyết định về việc công nhận các Đề tài, Sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ công tác của các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức huyện Na Rì năm 2020 (chi tiết tại đây)

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh...

Tên văn bản Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ IV năm 2013 Cơ quan ban hành UBND tỉnh Bắc Kạn Loại...

Tin nổi bật