Kế hoạch

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 (chi tiết tại đây)

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 (chi tiết tại đâyKế hoạch rà soát TTHC 2021)

Tin nổi bật