Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả, đồng bộ các lĩnh vực cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và...

Kế hoạch tổ chức Chương trình quảng bá sản phẩm Miến dong và các sản phẩm nông nghiệp gắn với hoạt động văn hóa...

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm Miến dong, các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông thôn tiêu biểu và các sản phẩm tiêu biểu của huyện, giúp...

Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và các văn bản hướng...

Kế hoạch thực hiện công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch huyện...

Kế hoạch thực hiện công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch huyện Na Rì năm 2023 (chi tiết tại đây)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 (chi tiết tại đây)

Kế hoạch triển khai phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023

Kế hoạch triển khai phong trào Tết nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 (chi tiết tại đây)

Kế hoạch tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022...

Kế hoạch tham gia Tuần lễ giới thiệu Miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thành phố Hải Phòng (chi tiết tại đây)

Kế hoạch triển khai Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên...

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy định về định danh và xác thực điện tử theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP; Xác định nội dung...

Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022...

Thực hiện Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 26/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022...

Kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy giai đoạn...

Nhằm cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trịvề tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của...

Tin nổi bật

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support