Công văn

Văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc khẩn trương truy vết và thực hiện cách ly trường hợp liên quan đến chuyến bay và quán ba SUNNY

Văn bản về việc khẩn trương truy vết và thực hiện cách ly trường hợp liên quan đến chuyến bay và quán ba SUNNY (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Văn bản về việc thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em

Văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước, xâm hại trẻ em (chi tiết tại đây)

Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển

Thông báo về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển (chi tiết tại đây)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải...

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải...

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật