Công văn

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải...

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải...

Văn bản về việc tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone

Văn bản về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc thực hiện thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính...

Văn bản về việc thực hiện thông báo số 26/TB-VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch...

Văn bản về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Văn bản về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng (chi tiết tại đây)

Văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly đối với công dân từ nơi có ổ dịch COVID-19 trở về trên địa...

Văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện cách ly đối với công dân từ nơi có ổ dịch COVID-19 trở về trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tuên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch covid-19

Văn bản về việc tuên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch covid-19 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du...

Văn bản về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (chi tiết tại đây)

Công văn tuyên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19

Công văn tuyên truyền thông điệp chủ động khai báo y tế để phòng, chống dịch Covid-19 (chi tiết tại đây)

Công văn về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh hải Dương và Quảng Ninh

Công văn về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người về từ ổ dịch Covid-19 tại tỉnh hải Dương và Quảng Ninh (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật