Hoạt động HĐND - UBND

Na Rì: Kiểm tra công tác sản xuất vụ xuân năm 2012 và chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn

Trong các ngày từ 05/01 đến 08/01/2012, Thường trực UBND huyện Na Rì tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo triển khai sản xuất nông - lâm nghiệp vụ xuân năm 2012, kết quả triển khai các chương trình, dự án và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trên địa bàn các xã, thị trấn.

HĐND huyện Na Rì ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an...

Ngày 16/12/2011, HĐND huyện Na Rì ban hành Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2012 của huyện với một số chỉ tiêu quan trọng:

Tin nổi bật