Bầu cử ĐBQH khóa XV

Hội nghị trực tuyến Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Sáng 25/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ trưởng Bộ...

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 –...

Sáng ngày 04/02/2021, Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố...

Hướng dẫn về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021...

29Nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...

Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kế hoạch lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (chi tiết tại đây )

Tin nổi bật