Bầu cử ĐBQH khóa XV

Hội nghị Tiếp xúc giữa người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Văn...

Trong 02 ngày 06 và 07/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026,...

Na Rì triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử

Sáng ngày 06/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu...

Hội nghị Tiếp xúc giữa người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Lương Thượng và...

Ngày 05/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với xã Lương Thượng và xã Sơn Thành tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm...

Na Rì tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

Ngày 05/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Na Rì tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Na Rì Tập huấn cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã

Sáng ngày 29/4/2021, huyện Na Rì đã tổ chức tập huấn cho 85 nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tại đây, các nữ ứng cử viên được cung cấp thông...

Xã Kim Lư tích cực chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả nước và địa phương trong năm 2021,...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội...

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại...

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, nhiệm kỳ...

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử ở các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Na Rì, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Văn bản về việc tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện...

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật