Tiếp nhận phản ánh về giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

- Ủy ban nhân dân huyện Na Rì mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: - Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện...

Tin nổi bật