Kết luận các cuộc họp

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBDN huyện Nông Quang Kế tại cuộc họp giao ban khối Văn hóa – Xã hội...

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBDN huyện Nông Quang Kế tại cuộc họp giao ban khối Văn hóa - Xã hội quý I năm 2021 (chi tiết tại đây)

Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện mở rộng đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I, nhiệm vụ trọng...

Thông báo kết luận phiên họp UBND huyện mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và qusy II năm 2021 (chi tiết tại đây)

Tin nổi bật