Cần phát huy vai trò của tủ sách pháp luật trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

 

          Đây là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, những năm qua huyện Na Rì  luôn quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng hệ thống Tủ sách pháp luật ở cơ sở, góp phần giúp cho cán bộ và người dân tiếp cận với pháp luật thuận lợi hơn.

          Hiện nay toàn huyện có 74 tủ sách pháp luật ở 22 xã, thị trấn và khối các cơ quan, trường học, mỗi tủ sách có trên 150 đầu sách, với tổng số 11.100 đầu sách, bình quân số lượt người đọc sách pháp luật từ 5 -7 lượt/1 tháng. Ngăn sách pháp luật có 233/233 thôn, tổ nhân dân có trên 25 đầu sách/ngăn sách với tổng số 6.100 quyển với số lượt đọc từ 3 – 5 lượt/tháng/ngăn sách.

          Hàng năm, các xã, thị trấn đã quan tâm củng cố tủ sách pháp luật để phục vụ cho việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật nhằm thực thi nhiệm vụ của địa phương; đồng thời xây dựng quy chế về quản lý, sử dụng và khai thác tủ sách pháp luật, có sổ theo dõi tình hình mượn sách, tài liệu pháp luật, nội quy hoạt động đảm bảo những nội dung cơ bản như: Thời gian phục vụ, hình thức phục vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật.

          Nhiều địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật  trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; đồng thời duy trì tốt việc luân chuyển các đầu sách giữa các tủ sách pháp luật với các điểm Bưu điện văn hóa xã và Trung tâm học tập cộng đồng nhằm đa dạng và phong phú thêm nguồn sách, báo, tài liệu pháp luật cho cán bộ và nhân dân đến đọc, nghiên cứu…

          Cùng với đó, Phòng Tư pháp huyện luôn duy trì kế hoạch kiểm tra việc thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật hàng năm, góp phần quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở. Mặc dù kinh phí cho việc xây dựng tủ sách và mua sách pháp luật còn hạn chế nhưng trong thời gian qua, công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở huyện Na Rì đã được tiến hành kịp thời, thường xuyên, đồng bộ.

          Việc khai thác tủ sách pháp luật  được quan tâm và từng bước đi vào nề nếp.  Đây là sự nỗ lực cố gắng của các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương. Tủ sách pháp luật được xây dựng đã góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới mọi người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cán bộ và chính quyền cơ sở.

          Hiệu quả của tủ sách pháp luật  là kịp thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tìm hiểu thông tin pháp luật của nhân dân, góp phần giải quyết “gánh nặng” cho cán bộ tư pháp và góp phần đơn giản hóa trình tự, thủ tục hành chính ở các xã, thị trấn. Do đó, việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật cần được tiến hành đồng bộ, hàng năm có đầu tư kinh phí bổ sung sách mới. Thời gian tới, rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tủ sách pháp luật  thật sự trở thành công cụ đắc lực cho cán bộ cơ sở và là người bạn thân thiết của người dân./.