Các văn bản tuyên truyền lần 1 tháng 2 năm 2019

Các văn bản tuyên truyền lần 1 tháng 2 năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcQuyết định về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
Bài tiếp theoQuyết định về việc khen thưởng cho các tập thể UBND xã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em giai đoạn 2016 – 2018