Các nội dung tuyên truyền lần 1 tháng 6 năm 2018

Các nội dung tuyên truyền theo Công văn số 538/STTTT-TTBCXB ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn (Tại đây)

Bài trướcNa Rì chỉ đạo tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp UBND huyện 6 tháng đầu năm 2018