Các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc huyện thắp hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ và Nhà văn hoá truyền thống huyện Na Rì

Sáng ngày 02/9/2021, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân các dân tộc huyện Na Rì đã đến thắp hương tại Nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ và Nhà văn hoá truyền thống huyện Na Rì nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2021) thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2021).

Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam đồng lòng vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 02-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường, tinh thần quật khởi, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, là sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống văn hóa của cả dân tộc Việt Nam.

Những nén hương thơm kính dâng lên Bác và các anh hùng liệt sĩ thể hiện sự kính trọng, biết ơn, ghi nhớ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện Na Rì đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.

 Quốc Khánh

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện (đơn vị bầu cử số 02) tiếp xúc cử tri tại xã Đổng Xá
Bài tiếp theoHọp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 toàn quốc