Bế giảng lớp Trưng cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K66 tại huyện Na Rì

Ngày 25/6/2022, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Na Rì tổ chức Lễ Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 66 cho 78 học viên, khóa học 2020 – 2022, hệ không tập trung tại huyện Na Rì.

Dự Lễ bế giảng có đồng chí Nông Văn Hội Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đàm Đình Trưởng – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Na Rì; đồng chí Lý Khánh Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nông Quang Kế – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Na Rì; đồng chí Đỗ Tài – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm, giảng viên lên lớp Trường chính trị tỉnh Bắc Kạn và 78 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K66…

Trong quá trình học tập, các học viên đã được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tình hình, nhiệm vụ của tỉnh Bắc Kạn. Kết thúc khóa học có 08 học viên xếp loại Giỏi, đạt tỷ lệ 10,2%, 70 học viên xếp loại Khá, đạt tỷ lệ 89,7%...

Phát biểu tại buổi lễ bế giảng, đồng chí Nông Văn Hội – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn, Huyện ủy Na Rì cùng toàn thể các đồng chí giảng viên và các đồng chí học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính K66 đã hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo đã đề ra và đạt được nhiều kết quả cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tin tưởng rằng trong thời gian tới trên cơ sở những kiến thức đã được học các học viên sẽ vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị, mỗi học viên trên cơ sở những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập cần phát huy vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị; gương mẫu, đi đầu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao… Đối với Trung tâm Chính trị huyện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ và phối hợp tổ chức tốt các lớp học trong thời gian tới theo sự chỉ đạo của Huyện ủy. Mong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn của Trường Chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của huyện Na Rì.

Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K66, khóa học 2020 – 2022 tổ chức thành công và đạt kết quả tốt đã giúp huyện Na Rì bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đoàn thể, các xã, thị trấn, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương và cơ sở./.

Quốc Khánh

Bài trướcTổ Đại biểu HĐND huyện (Đơn vị bầu cử số 04) giám sát tại xã Kim Hỷ
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022