Báo cáo xử lý tài sản trong khu mỏ Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 03/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành báo cáo số 105/BC-UBND về kết quả xử lý tài sản trong khu mỏ Tốc Lù, xã Kim Hỷ (Tải về)

Bài trướcQuyết định về hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Bài tiếp theoBáo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2014