Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 03/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Báo cáo số 104/BC-UBND về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (Tải về)

Bài trướcKế hoạch hoạt động Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Na Rì năm 2014
Bài tiếp theoBáo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn