Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo

 

          Ngày 20/10/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 225/BC-UBND báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo.

          Theo Báo cáo trên địa bàn huyện có Đạo công giáo và Phật giáo hoạt động nhưng chưa đủ điều kiện để cơ quan có thẩm quyền cấp phép nên chỉ sinh hoạt và thờ tự tại gia đình. Việc tranh thủ chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo thường xuyên được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành liên quan quan tâm trong công tác vận động, phổ biến, tuyên truyền cho đồng bào theo đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcBáo cáo kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2014.
Bài tiếp theoBáo cáo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ