Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII

 

          Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, ngày 02/7/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 129/BC-UBND báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

          Theo Báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cư tri đã được các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời về các lĩnh vực: xây dựng cơ bản; lĩnh vực điện; lĩnh vực đất đai – tài nguyên môi trường; lĩnh vực y tế; lĩnh vực chế độ chính sách và một số lĩnh vực khác.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcKế hoạch tập huấn, tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới năm 2014
Bài tiếp theoKế hoạch tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Na Rì