Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 (chi tiết tại đây)

Bài trướcKhai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng cụm trung tâm
Bài tiếp theoChương trình phát thanh phát triển nông lâm nghiệp, hợp tác xã