Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn

Ngày 03/6/2014 Ủy ban nhân dân huyện Na Rì đã ban hành Báo cáo số 102/BC-UBND ngày 03/6/2014 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 19/11/2010 của HĐND tỉnh Bắc Kạn (Tải về)

Bài trướcBáo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Bài tiếp theoQuyết định về hình thức cấp phát, quyết toán kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.