Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất quý II, phương hướng nhiệm vụ quý III năm 2018 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcThông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
Bài tiếp theoThông báo kết luận phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2018