Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcNội dung tuyên truyền lần 1 tháng 10 năm 2018
Bài tiếp theoQuyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện hoạt động hè năm 2018