Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2019

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2019 (Chi tiết tại đây)

Bài trướcNội dung tuyên truyền lần 2 tháng 11 năm 2018
Bài tiếp theoQuyết định về việc công nhận các Đề tài sáng kiến trong công tác của các cá nhân công chức, viên chức thuộc các cơ quan đơn vị huyện Na Rì năm 2018