Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022

Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2022 (chi tiết tại đây)

Bài trướcBan đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Bài tiếp theoHội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị