Báo cáo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

          Ngày 12/11/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 247/BC-UBND báo cáo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

          Theo đó, Báo cáo đã đánh giá kết quả rà soát và quá trình thực hiện trong năm 2013 và 2014 về hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số hộ được hỗ trợ là 208 hộ, năm 2013, 03 hộ làm mới đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, 02 hộ sửa chữa nhà đã làm song và đưa vào sử dụng; năm 2014 có 91 hộ đề nghị xây dựng mới nhà ở, có 50 hộ đã xây dựng song nghiệm thu và đưa vào sử dụng, 112 hộ đề nghị sửa chữa nhà ở, có 34 hộ đã làm song nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcBáo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo
Bài tiếp theoKế hoạch tổ chức thăm, tặng quà người khuyết tật nhân dịp ngày Quốc tế người tàn tật (03/12/2014)