Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 trên địa bàn huyện Na Rì

 

          Theo Báo cáo có 45 đơn vị tham gia, tổng số người tham gia hơn 5000 người, thu gom được khoảng 10 tấn các loại, phát quang hơn 18000m đường, khơi thông 7000m cống rãnh,vệ sinh được 236 giếng nước, bể nước tại các xã, trồng mới 2000 cây xanh, căng treo 60 băng zôn khẩu hiệu, phát thanh 05 buổi.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcBáo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2014
Bài tiếp theoBáo cáo kết quả công tác đăng ký và kiểm tra việc thực hiện Bản cam kết, Đề án bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2014