Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2014

 

          Theo đó, Báo cáo đã nêu rõ kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo; các chính sách hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo; chương trình 135, dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững;

          Qua thực hiện chính sách, dự án giảm nghèo, sau khi rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2013 đã có kết quả tỷ lệ hộ nghèo giảm so với cùng kỳ.

          Báo cáo đã đánh giá những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện chương trình giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2014.

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcBáo cáo xử lý tài sản trong khu mỏ Tốc Lù, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Bài tiếp theoBáo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 trên địa bàn huyện Na Rì