Báo cáo kết quả kiểm tra thực địa khu vực Bó Mò, thôn Vằng Khít, xã Lương thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

 

          Ngày 14/8/2014, Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ban hành Báo cáo số 168/BC-UBND báo cáo kết quả kiểm tra thực địa khu vực Bó Mò, thôn Vằng Khít, xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

          Báo cáo đã đánh giá vị trí, hiện trạng, nguồn gốc đất, nội dung thuyết minh của Dự án hồ, đập Vằng Đeng. Ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện, hiện tại các công trình đã được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước vẫn đang được sử dụng hiệu quả. Nếu thực hiện dự án cải tạo sẽ phải phá đi, gây lãng phí không cần thiết.

          Xem chi tiết Báo cáo tại đây ./.

Bài trướcKế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoQuyết định thực hiện chế độ mai táng phí đối với Bà Trương Thi Eng, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ