Báo cáo kết quả công tác đăng ký và kiểm tra việc thực hiện Bản cam kết, Đề án bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2014

 

          Theo Báo cáo kết quả thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng số dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đã lập hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường với UBND huyện là 04 hồ sơ. Số hồ sơ đạt yêu cầu và đã ban hành thông báo chấp nhận Bản đăng ký cam kết BVMT 04 hồ sơ .

          Xem chi tiết Báo cáo Tại đây ./.

Bài trướcBáo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2014 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoBáo cáo giá các loại vật liêu xây dựng tại huyện Na Rì thời điểm tháng 6 năm 2014