Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại xã Cư Lễ và xã Văn Minh

Ngày 04/3/2022, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã khảo sát tại xã Cư Lễ và xã Văn Minh.

Theo báo cáo, Ban pháp chế HĐND xã Cư Lễ và Văn Minh luôn tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân như tham dự phiên họp liên tịch chuẩn bị các kỳ họp của HĐND, tham gia thảo luận và có ý kiến liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách; chuẩn bị đầy đủ các nội dung cho công tác giám sát tình hình thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biện pháp đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm và các hành vi, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đối với công tác thẩm tra, Ban Pháp chế luôn tích cực tham gia các ý kiến về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp. Trên cơ sở nội dung báo cáo, thời gian tổ chức kỳ họp, Ban đã tổ chức xây dựng nội dung, phân công phụ trách các lĩnh vực thẩm tra các tờ trình, báo cáo, dự thảo Nghị quyết của HĐND xã. Đối với xã Cư Lễ từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, Ban Pháp chế đã thẩm tra 02 báo cáo và 02 tờ trình tại 02 kỳ họp HĐND xã. Đối với xã Văn Minh từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021, Ban Pháp chế đã thẩm tra 02 báo cáo và 11 tờ trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND xã. Cùng với đó, Ban Pháp chế của xã Cư Lễ và Văn Minh đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thường trực HĐND giao, tham dự các lớp tập huấn, các cuộc giám sát, khảo sát, các cuộc tiếp xúc cử tri do các cấp tổ chức khi được mời tham dự

Tại buổi khảo sát tại 02 xã Cư Lễ và Văn Minh đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện của Ban Pháp chế HĐND xã trong thời gian tới. Đồng thời Ban Pháp chế HĐND xã Cư Lễ và xã Văn Minh đề nghị tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm với Ban Pháp chế HĐND huyện và Ban Pháp chế  HĐND các xã, thị trấn.

Kết luận khảo sát tại xã Cư Lễ và xã Văn Minh đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Cư Lễ và xã Văn Minh. Đồng thời, đề nghị địa phương thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, khảo sát của xã trong thời gian tới; xây dựng nhiệm vụ của Ban Pháp chế từng tháng, từng quý và xây dựng nhiệm vụ cả năm về các hoạt động của Ban Pháp chế; xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã để xác định trách nhiệm của mỗi bên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cũng đề nghị Thường trực HĐND Cư Lễ và Văn Minh tăng cường nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản pháp luật để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.../.

Quốc Khánh

Bài trướcNa Rì tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai quản lý, chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoUBND huyện họp đánh giá, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021