Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn

Ngày 30/9/2021, đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi khảo sát về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các Liêm Thủy, Xuân Dương và Dương Sơn.

Ngay từ đầu năm, UBND xã Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Luật phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Luật hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản của cấp trên. Trong 9 tháng đầu năm 2021,việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn các xã luôn được triển khai thực hiện có hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể các xã Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn đã tích cực triển khai, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Điển hình là xã Xuân Dương thực hiện được 34 cuộc tuyên truyền với hơn 2.100 lượt người nghe; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh xã được 108 buổi; tuyên truyền lưu động được 1 buổi; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử xã được 21 tin, 2 bài. Qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần làm giảm các hành vi, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tại buổi khảo sát, các thành viên trong đoàn đã có ý kiến đánh giá về những kết quả đạt được và chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của 3 xã để khắc phục thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương, cơ sở.

Đoàn đã kiểm tra hồ sơ, tài liệu của 3 xã về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Kết luận buổi khảo sát đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao nhưng kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục xã Liêm Thủy, Xuân Dương, Dương Sơn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 3 xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời đôn đốc, xử lý những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; các ban ngành, đoàn thể cần nâng cao hơn nữa trong công tác phối hợp tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật mới và Nghị quyết HĐND các cấp ban hành có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng để nâng cao hiệu quả sau khi phổ biến, giáo dục pháp luật./.

 Diệu Thu

Bài trướcCông bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Thành
Bài tiếp theoDiễn tập Phòng thủ dân sự tại xã Cư Lễ