Ban Pháp chế HĐND huyện khảo sát tại xã Quang Phong

Chiểu ngày 02/3/2022, Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trường đoàn cùng các thành viên đã có buổi khảo sát tại xã Quang Phong.

Theo báo cáo, Ban pháp chế HĐND xã Quang Phong luôn tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân như tham dự phiên họp liên tịch chuẩn bị các kỳ họp của HĐND, tham gia thảo luận và có ý kiến liên quan đến lĩnh vực Ban phụ trách; làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình liên quan đến lĩnh vực phụ trách trước kỳ họp thứ hai HĐND xã theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Thường trực HĐND xã giao, tham dự các lớp tập huấn, các cuộc giám sát, khảo sát, các cuộc tiếp xúc cử tri do các cấp tổ chức khi được mời tham dự…

Tại buổi khảo sát đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện của Ban Pháp chế HĐND xã trong thời gian tới. Đồng thời HĐND xã Quang Phong có ý kiến, kiến nghị về hoạt động khảo sát của HĐND xã và đề nghị Ban Pháp chế HĐND huyện cần hướng dẫn cụ thể các phương án khảo sát để Ban pháp chế HĐND xã hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Kết luận buổi khảo sát đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Quang Phong. Đồng thời, đề nghị địa phương thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, khảo sát của xã trong thời gian tới; xây dựng quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã để xác định trách nhiệm của mỗi bên góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện cũng đề nghị Thường trực HĐND  xã Quang Phong tăng cường nghiên cứu Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản pháp luật để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND và các Ban HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026…/.

Quốc Khánh

Bài trướcHĐND tỉnh giám sát thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện
Bài tiếp theoBan Kinh tế – Xã hội HĐND huyện khảo sát tại xã Liêm Thuỷ và xã Xuân Dương