Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại xã Đổng Xá và xã Trần Phú

Sáng ngày 09/5/2022, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại xã Đổng  Xá .

Theo báo cáo của xã Đổng Xá cho thấy trong năm 2021 xã đã tổ chức tuyên truyền được 51 cuộc có gần 2.300 lượt người tham gia; năm 2022 đã tổ chức được 13 cuộc có 573 người tham gia. Hiện nay trên địa bàn xã có 02 hộ sản xuất bún; công tác chăn nuôi trên địa bàn vẫn còn nhỏ lẻ. Công tác thu gom rác thải, hiện xã chưa có bãi rác tập trung nên việc thu gom rác chủ yếu là các hộ gia đình cá nhân tự phân loại rác cho vào lò đốt rác mi ni xử lý; hiện nay trên địa bàn 13 thôn bản có tổng số 178 lò đốt rác…

Tại buổi giám sát tại xã Đổng Xá đã giành nhiều thời gian đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Đồng thời xã Đổng Xá đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư khu xử lý rác thải chung và xe chuyên trở rác thải trên địa bàn xã…

Phát biểu tại xã Đổng Xá, đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện nhấn mạnh, xã Đổng Xá cần phát huy vai trò phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường; phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ công chức phụ trách về lĩnh vực môi trường và vai trò của các đoàn thể về công tác bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện các văn bản cấp trên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát xử lý môi trường tại địa phương; rà soát, tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của các cơ sở sản xuất; tăng cường công tác tuyên truyền …đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước hương ước gắn với các tiêu chí gia đình văn hóa cuối năm. Tiếp tục tuyên truyền các trường hợp liên quan đến việc xử dụng thuốc bảo vể thực vật làm ảnh hưởng đến môi trường; các Hội đoàn thể đặc biệt là Hội phụ nữ làm tốt công tác 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã…/.

Chiều cùng ngày, Ban pháp chế HĐND huyện do đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã giám sát công tác bảo vệ môi trường tại xã Trần Phú.

Theo báo cáo cho thấy,  hiện nay trên địa bàn xã có 08 cơ sở sản xuất trong đó sản xuất miến dong có 02 Hợp tác xã gồm HTX Trần Phú và HTX Công Thành Phát; sản xuất bún có 02 hộ gia đình tại thôn Nà Chót và thôn Khu Chợ; có 02 xưởng chế biến gỗ tại các thôn Nà Liềng, Nà Sát, Nà Chót; sản xuất gạch không nung có 02 cơ sở tại thôn Khu Chợ và thôn Nà Sát. Có 04 HTX đang hoạt động trên địa bàn gồm HTX Bình Minh, HTX Trần Phú, HTX Công Thành Phát và HTX Dịch vụ tổng hợp Na Rì. Trên địa bàn xã có 03 trang trại chăn nuôi nhỏ và có 63 hộ chăn nuôi lợn từ 10 con trở lên… Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đều chấp hành tốt quy định của pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, các cơ sở sản xuất, chuồng trại chăn nuôi xa khu dân cư, có nơi xử lý rác thải đúng quy định dảm baoe vệ sinh môi trường. Nguồn lực thực hiện với tổng kinh phí được cấp năm 2021 là 100 triệu đồng, năm 2022 được cấp 215 triệu đồng; nguồn kinh phí xã hội hóa tổ vận chuyển rác về bãi tập chung trực tiếp thu mỗi hộ kinh doanh 15.000đ/1tháng và những hộ không buôn bán kinh doanh là 10.000đ/1tháng…

Tại buổi giám sát tại xã Trần Phú đã giành nhiều thời gian đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Đồng thời xã Trần Phú cũng đề nghị cấp trên cần quan tâm đầu tư khu xử lý rác thải tập trung có quy mô lớn hơn và có xe chuyên trở rác…

Kết luận tại xã Trần Phú, đồng chí Bế Văn Huế – UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND huyện đánh giá cao công tác quản lý bảo vệ môi trường tại xã Trần Phú. Đồng thời đề nghị UBND xã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó xây dựng các văn bản tuyên truyền chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Trần Phú cần đẩy mạnh công tác truyền thông, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả của khu xử lý rác thải tập trung góp phần xử lý tốt hơn nguồn rác thải sinh hoạt phát sinh; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường…/.

Quốc Khánh

Bài trướcĐoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bắc Kạn kiểm tra công tác đảm bảo An toàn thực phẩm nhân Tháng vệ sinh An toàn thực phẩm tại huyện Na Rì
Bài tiếp theoLễ công bố thôn Chợ A, xã Côn Minh đạt chuẩn nông thôn mới