Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khảo sát tại xã Kim Hỷ

Sáng ngày 01/3/2022, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã Kim Hỷ.  

Mục đích của đợt khảo sát là nhằm để thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã.

Theo báo cáo của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã Kim Hỷ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã đã ban hành quy chế phân công nhiệm vụ và tham gia hoạt động giám sát trực tiếp, qua đó góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Qua cuộc khảo sát và kiểm tra hồ sơ của Ban Kinh tế – Xã hội xã Kim Hỷ, Đoàn khảo sát của huyện đề nghị Ban Kinh tế – Xã hội HĐND xã Kim Hỷ cần xây dựng và ban hành các kế hoạch, văn bản còn thiếu, bổ sung đầy đủ và xây dựng kế hoạch cần sát với thực tế của địa phương; Việc tổ chức giám sát, khảo sát phải được thực hiện theo kế hoạch.…/.

Ngọc Oánh

Bài trướcKế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Na Rì
Bài tiếp theoHĐND tỉnh giám sát thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện