Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Sơn Thành và xã Văn Minh

Ngày 26/4/2022, Ban Kinh tế – Xã Hội HĐND huyện do đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội tại xã Sơn Thành và xã Văn Minh.

Theo báo cáo của xã Sơn Thành cho thấy, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã từ năm 2021 đến quý I/2022 trên 10,7 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp hơn 135/91 triệu đồng đạt 148,6%; thu bổ sung cân đối từ cấp trên trên 7,8 tỷ đồng; thu chuyển nguồn trên 2,2 tỷ đồng và thu kết dư trên 592 triệu đồng. Tổng chi ngân sách xã trên 10,1 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển gần 1,5 tỷ đồng, chi thường xuyên trên 7,8 tỷ đồng

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 101% kế hoạch giao, trong quý I/2022 cây lúa gieo trồng đạt trên 103% kế hoạch. Công tác trồng rừng thực hiện vượt kế hoạch giao. Các mô hình dự án được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là chuyển từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cỏ voi, cây dong riềng và cây ăn quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí; duy trì 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, chuẩn bị công bố 01 thôn nông thôn mới. Công tác quản lý đất đai và môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chăm lo chính sách xã hội trong quý I/2022 đã tổ chức thăm tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng gồm 167 xuất quà với tổng trị giá gần 57 triệu đồng…

Buổi chiều đoàn giám sát đã giám sát tại xã Văn Minh, theo báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách trên địa bàn xã từ năm 2021 đến quý I/2022 trên địa bàn xã đạt gần 6,7 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp trên 68 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách huyện gần 5,5 tỷ đồng; thu chuyển nguồn từ năm trước sang hơn 915 triệu đồng; thu kết dư ngân sách trên 277 triệu đồng. Chi ngân sách xã trên 6,3 tỷ đồng trong đó chi thường xuyên gần 5,2 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản trên 288 triệu đồng…

Kết quả trồng trọt năm 2021 thực hiện được 287,9/309ha đạt 93,1% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2020 tăng trên 22ha; các cây trồng khác thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch giao. Trong quý I/2022, các cây trồng chính đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao; trồng rừng năm 2022 đạt trên 31ha trong đó rừng phân tán 10,7ha, trồng rừng sau khai thác, tái sinh trên 20ha; tổ chức Tết trồng cây được gần 5.200 cây. Chương trình mục tiêu quóc gia xây dựng nông thôn mới hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí và có thôn Pác Ban đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Công tác chăm lo chính sách xã hội trong quý I/2022 đã tổ chức thăm tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng theo quy định với tổng giá trị gần 40 triệu đồng….

Tại buổi giám sát tại 2 xã Sơn Thành và Văn Minh đã giành nhiều thời gian đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách và các chi tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Đồng thời xã Sơn Thành đề nghị các cấp có thẩm quyền cần xem xét cấp sớm các nguồn vốn đề UBND xã thực hiện các chương trình trong năm 2022; có thêm các chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã phát triển bền vững hơn. Xã Văn Minh cũng đề nghị cấp trên cấp kinh phí duy tu bảo dưỡng cầu treo Soong Mèo xã Văn Minh

Kết luận giám sát tại 2 xã Sơn Thành và Văn Minh, đồng chí Phạm Hồng Thái – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện, Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao 2 xã Sơn Thành và Văn Minh đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho buổi làm việc với đoàn giám sát. Đặc biệt trong quý I/2022, 2 xã Sơn Thành và Văn Minh cần trên khai có hiệu quả các nguồn thu, chi và nguồn thu hợp pháp khác cho phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội  HĐND huyện yêu cầu trong thời gian tới, HĐND xã Sơn Thành và xã Văn Minh cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác thu, chi ngân sách; phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán các hạng mục trước khi bàn giao cho thôn triển khai thực hiện đặc biệt đối với các công trình được xây dựng từ nguồn vốn nhân dân đóng góp…Thực hiện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cần phải bám sát vào các văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Xây dựng dự toán chi của đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chi cho chuyên môn, đảm bảo đúng, đủ, thực hành tiết kiệm, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán.Thực hiện nghiêm việc quyết toán ngân sách và thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm theo đúng quy định.../.

Quốc Khánh

Bài trướcNa Rì tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được 1.000 liều
Bài tiếp theoRa mắt mô hình “Sạch nhà – tốt ruộng” và “An ninh trật tự – An toàn giao thông tại Tổ nhân dân Phố Mới, Thị trấn Yến Lạc