Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện giám sát tại xã Quang Phong và xã Dương Sơn

Ngày 27/4/2022, Ban Kinh tế – Xã Hội HĐND huyện do đồng chí Long Thị Thịnh Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã giám sát kết quả thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế – xã hội tại xã Quang Phong Dương Sơn.

Theo báo cáo của xã Quang Phong cho thấy, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã từ năm 2021 trên địa bàn xã được 5,3 tỷ đồng trong đó dự toán giao là 120 triệu đồng, thực hiện được trên 146 triệu đồng đạt trên 122%; thu ngân sách xã hưởng được 84,6 triệu đồng đạt trên 105% kế hoạch giao; thu kết dư ngân sách năm trước được gần 128 triệu đồng; thu chuyển nguồn đạt trên 352 triệu đồng. Chi ngân sách thực hiện được trên 5,3 tỷ đồng trong đó chi đầu tư phát triển kinh tế trên 68 triệu đồng; chi thường xuyên trên 5,23 tỷ đồng. Trong quý I/2022 đã thu ngân sách được hơn 111/52 triệu  đạt trên 213% kế hoạch giao…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2021, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 101,9% kế hoạch giao, trong quý I/2022 cây lúa gieo trồng đạt trên 102% kế hoạch. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định, đặc biệt là tổng đàn trâu có 774/578 con đạt gần 134% kế hoạch giao. Các mô hình dự án được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là mô hình dong hữu cơ liên kết với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang phát triển tốt. Chương trình xây dựng nông thôn mới hiện xã đã đạt 11/19 tiêu chí. Công tác quản lý đất đai và môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chăm lo chính sách xã hội trong quý I/2022 đã tổ chức thăm tặng quà cho người nghèo, người có công với cách mạng theo quy định…

Buổi chiều đoàn giám sát đã giám sát tại xã Dương Sơn, theo báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách trên địa bàn xã năm 2021 trên địa bàn xã theo phân cấp đạt trên 88 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách huyện trên 5,4 tỷ đồng; thu kết dư  ngân sách trên 141 triệu đồng; thu chuyển nguồn trên 1,1 tỷ đồng. Chi thường xuyên trên 5,7 tỷ đồng, chi dự phòng trên 86 triệu đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản  trên 176 triệu đồng; chi chuyển nguồn ngân sách trên 360 triệu đồng…

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trong đó tổng diện tích gieo trồng thực hiện được 422/412ha đạt 102,5% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực đạt trên 1.650 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 915kg/người/năm. Diện tích 100 triệu đồng/1ha thực hiện được trên 16ha. Tổng đàn vật nuôi phát triển ổn định, trong đó đàn trâu trên địa bàn xã có 697/711 đạt trên 98% kế hoạch giao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện xã đã đạt được 12/19 tiêu chí; hiện đã có 01 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới….

Tại buổi giám sát tại 2 xã Quang PhongDương Sơn đã giành nhiều thời gian đã trao đổi thảo luận về những thuận lợi khó khăn, vướng mắc và hướng triển khai thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách và các chi tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới. Đồng thời xã Quang Phong đề nghị cấp trên sớm phân bổ nguồn kinh phí các Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cấp đường điện địa danh Nà Thẳm thôn Khuổi Can, Nà Ca thôn Nà Vả; cấp điện năng lượng mặt trời cho thôn Khuổi Phầy. Xã Dương Sơn cũng đề nghị cấp trên phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện các công trình đầu tư trên địa bàn; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi để thực hiện công tác giảm nghèo có hiệu quả…

Kết luận giám sát tại 2 xã Quang PhongDương Sơn, đồng chí Long Thị Thịnh – Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới, HĐND xã Quang Phong và xã Dương Sơn cần tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác thu, chi ngân sách; phát huy vai trò quản lý nhà nước trong việc thẩm định, phê duyệt dự toán các hạng mục trước khi bàn giao cho thôn triển khai thực hiện đặc biệt đối với các công trình được xây dựng. Thường trực HĐND 2 xã Quang Phong và Dương Sơn cần phân công công việc cụ thể cho các Ban HĐND xã phát huy được vai trò giám sát của mình. Thực hiện xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cần phải bám sát vào các văn bản giao chỉ tiêu, kế hoạch của huyện. Xây dựng dự toán chi của đơn vị phải bám sát nhiệm vụ chi cho chuyên môn, đảm bảo đúng, đủ, thực hành tiết kiệm, hạn chế việc bổ sung ngoài dự toán. Thực hiện nghiêm việc quyết toán ngân sách và thực hiện công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí hoạt động hàng năm theo đúng quy định.../.

Quốc Khánh

Bài trướcRa mắt mô hình “Sạch nhà – tốt ruộng” và “An ninh trật tự – An toàn giao thông tại Tổ nhân dân Phố Mới, Thị trấn Yến Lạc
Bài tiếp theoUBND huyện Na Rì tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình công tác tháng 4, bàn nhiệm vụ tháng 5/2022