Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

           Dự Hội nghị có ông Bế Văn Huế – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện và lãnh đạo Thường trực UBND các xã, thị trấn.

          Trong năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được cấp trên giao, nguồn vốn đã góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

          Tổng nguồn vốn thực hiện trong năm hơn 290,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng so với 31/12/2017, đạt 100% KH giao, tốc độ tăng trưởng là 3,6%. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất hơn 18,3 tỷ đồng, hoàn thành 104% KH, tăng gần 2 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn uỷ thác là 1tỷ 370 triệu đồng, tăng 300 triệu đồng so với đầu năm; Doanh số cho vay hơn 81,5 tỷ đồng, giảm hơn 8,7 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2017; Doanh số thu nợ đạt hơn 71,6 tỷ đồng, tăng hơn 8,5 tỷ đồng so với  cùng kỳ năm 2017; Tổng dư nợ đến 31/12/2018 hơn 289 tỷ đồng, đạt 100% KH được giao, tăng hơn 9,7 tỷ đồng so với 31/12/2017, tốc độ tăng trưởng  3,5%; Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,1% so với tổng dư nợ.

          Trong năm qua, nguồn vốn tín dụng chủ yếu tập trung giải ngân cho vay các chương trình như: Cho vay hộ nghèo hơn 19,8 tỷ đồng với gần 600 hộ vay, cho vay hộ cận nghèo hơn 8,6 tỷ đồng với hơn 220 hộ vay, cho vay hộ mới thoát nghèo hơn 1,1 tỷ đồng với gần 30 hộ vay, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn gần 34 tỷ đồng với gần 800 hộ vay, giúp cho các hộ gia đình có vốn để đầu tư phát triển sản xuất.

          Tổng dư nợ ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể hơn 288 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 99%. Trong đó: Dư nợ thông qua Hội LHPN hơn 97,6 tỷ đồng, dư nợ thông qua Hội nông dân hơn 79,6 tỷ đồng, dư nợ thông qua Hội Cựu chiến binh hơn 58 tỷ đồng và dư nợ thông qua Đoàn Thanh niên hơn 53,6 tỷ đồng.

          Hội nghị đã tiến hành thảo luận, tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác hoạt động năm 2018, những đề xuất, kiến nghị để có giải pháp thực hiện tốt công tác tín dụng trong thời gian tiếp theo.

          Phát biểu kết luận hội nghị, ông Hoàng Văn Vĩnh – Quyền Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đề nghị trong năm 2019, các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên thăm nắm tình hình thực hiện công tác tín dụng ở cơ sở, cùng chung tay đôn đốc thu nợ quá hạn, tăng trưởng nguồn vốn; UBND các xã, thị trấn cần tích cực quan tâm, chỉ đạo sâu sát, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để thực hiện tốt công tác tín dụng, đảm bảo phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển KT- XH, giảm nghèo ở địa phương./.